Tinnitus

Alle klachten waarbij mensen aangeven dat zij fluiten, zoemen, gesis, brommen of een ander geluid ‘horen’, zonder dat dit daadwerkelijk buiten het hoofd aanwezig is, valt onder hetgeen men tinnitus noemt. Een andere benaming van tinnitus is oorsuizen. Tinnitus komt van het Latijnse ‘tinnire’ dat rinkelen betekent. Het wordt door patiënten ook wel als volgt benoemd:

Fantoomgeluid / schijngeluid
Piep of ruis in je oor
Onverklaarbare fluittonen
Piepende / suizende oren
Raadselachtig gerinkel
Brommen of zoemen rond je oor

Fantoomgeluiden kunnen ervoor zorgen dat je daadwerkelijke geluiden minder goed hoort. Ze kunnen dan ook een enorme stoorzender zijn.

Oorzaken van tinnitus

Tinnitus is een geluid dat niet van buitenaf, maar van binnenin het hoofd afkomstig is. De oorsprong van een fantoomgeluid of schijngeluid kan van alles zijn. De bekendste oorzaken van oorsuizen zijn als volgt:

 • Beschadiging van je gehoororgaan.
 • Afwijking van een zenuwbaan in je hersenen.
 • Samentrekking van spiertjes rondom je oor.
 • Ontsteking van je middenoor of binnenoor.
 • Afwijkingen aan bloedvaten in je hoofd.
 • Verhoogde bloeddruk.
 • Bijwerking van bepaalde medicijnen (zie bijsluiter).
 • Harde oorsmeerprop in de gehoorgang.
 • Problemen met de buis van Eustachius.Afwijking aan gehoor- & evenwichtszenuw.
 • Hersenschudding of whiplash.
 • Kaakafwijking of gebitsafwijking.
 • Vullingen die op zenuwen (van tanden of kiezen) drukken.
 • Ziekte van Ménière.
 • Infecties (hersenvliesontsteking e.a.).
 • Otosclerose: verkalking van de botjes in het middenoor.
 • Magnesiumgebrek: bepaalde gevallen van ernstig magnesiumtekort.
 • Als tinnitus met je bloeddruk of aders te maken heeft, dan kan het kloppende of tikkende geluid zich voordoen in het ritme van je hartslag.

Vormen van oorsuizen

De medische term voor oorsuizen is ‘tinnitus aurium’. Deze benaming komt van de Latijnse woorden: ‘tinnire’ (rinkelen) en ‘aures’ (oren). Tinnitus kan zich in allerlei vormen manifesteren. De fantoomgeluiden kunnen variëren van uiterst zacht tot extreem hard en van een hoge piep tot een lage brom. Oorsuizen kan bovendien continu of slechts sporadisch optreden en zich in een of allebei de oren voordoen. Afhankelijk van de aard en oorzaak van de fantoomgeluiden, onderscheiden we de volgende vormen van tinnitus:

1. “Normale” tinnitus

Als fantoomgeluiden of schijngeluiden zonder aanwijsbare reden ontstaan en niet kunnen worden genegeerd, dan spreekt men ook wel van “normale” tinnitus. Deze vorm van oorsuizen kan allerlei oorzaken hebben, maar ontstaat in de meeste gevallen door langdurige blootstelling aan extreem harde geluiden. Het kan om geluiden gaan in een bepaalde werksituatie (constructie e.a.), maar ook om het veelvuldig en intensief beluisteren van muziek via een koptelefoon.

2. Piepstress

De term ‘piepstress’ wordt vooral in de uitgaanswereld gehanteerd en staat ook wel bekend als disco-tinnitus. Misschien ken je de sensatie wel… Je bent een avond gaan stappen, en in de kroeg of discotheek stond de muziek extreem hard. De volgende ochtend sta je op met een piep in je oor. Piepstress verdwijnt doorgaans vanzelf na de nodige rust. Als je je oren echter regelmatig aan harde geluiden blootstelt, kan de tinnitus blijvend (chronisch) worden.

3. Chronische tinnitus

Eén op de drie volwassenen ervaart tonen die niet afkomstig zijn van een externe bron. Fantoomgeluiden verdwijnen meestal na een aanzienlijke periode van gehoorrust. Wie zich echter te vaak en te langdurig aan te harde geluiden blootstelt, loopt het risico dat de tinnitusklachten nooit meer verdwijnen. Deze blijvende vorm van oorsuizen wordt ook wel ‘chronische tinnitus’ genoemd.

4. Onwaarneembare tinnitus

Er zijn mensen die fantoomgeluiden niet bewust waarnemen omdat ze worden overstemd door echte geluiden. Als oorsuizingen zich voordoen zonder dat je het merkt, dan spreekt men ook wel van ‘onwaarneembare tinnitus’. Onbewuste oorsuizingen kunnen er desalniettemin voor zorgen dat er gehoorverlies optreedt. Op een gegeven moment kan iemand zich bewust worden van de schijngeluiden; deze komen dan luider en duidelijker door. Men spreekt pas van “echte” tinnitus als geluiden niet langer kunnen worden genegeerd. (bron)

5. Ziekte van Ménière

De ziekte van Ménière houdt in dat oorsuizingen ontstaan door problemen met het binnenoor. Men spreekt pas van de ziekte van Ménière indien er sprake is van de volgende 3 symptomen: oorsuizen, slechthorendheid en aanvallen van draaiduizeligheid. Bovendien mag er geen andere aanwijsbare reden zijn voor de zojuist genoemde klachten.

6. Subjectieve tinnitus

In de meeste gevallen is oorsuizen alleen waar te nemen door de patiënt zelf. In dat geval spreekt men ook wel van ‘subjectieve tinnitus’. Voor subjectieve tinnitus is zelden een oorzaak aan te wijzen, en het kan zodoende niet worden behandeld met medicatie. De beste manier om van deze vorm van tinnitus af te komen, is het verleggen van je aandacht. Probeer je zoveel mogelijk te focussen op echte geluiden, en de fantoomgeluiden zullen naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen.

7. Objectieve tinnitus

‘Objectieve tinnitus’ houdt in dat oorsuizingen ook door anderen kunnen worden gehoord. Zo kan een KNO-arts fantoomgeluiden meten en waarnemen met behulp van specialistische instrumenten; bijvoorbeeld als tinnitus ontstaat vanwege spiersamentrekkingen of kloppende bloedvaten. In zeldzame gevallen van objectieve tinnitus kan medicatie of een operatieve ingreep de fantoomgeluiden c.q. schijngeluiden volledig verhelpen.

Waarom Mind master bij tinnitus:

Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen met tinnitus een tekort hebben aan vitamine B12, en dit tekort loopt over het algemeen op naarmate je ouder wordt. Een aanvulling van vitamine B12 is daardoor vaak effectief bij de behandeling van tinnitus.

Zink is een mineraal die verantwoordelijk is voor veel functies in je lichaam. Bij een tekort aan de mineraal treden er vooral neurologische stoornissen op, evenals problemen met je immuunsysteem. Zink verbetert namelijk je immuunsysteem en kan je oorsuizen aanzienlijk verminderen. Beide ingrediënten zitten in de mindmaster. Hierdoor hebben wij al meerdere mensen kunnen helpen die last hadden van oorsuizen en waarbij het door het drinken van de mindmaster af is genomen of zelfs helemaal weg is!

Zolang er ook maar een kleine kans bestaat om oorsuizen te minderen, is het altijd de moeite waard om de mind master eens te proberen!